«Nuorttanaste» ansetter ny redaktør

Etter 33 år har Ann Solveig Nystad bedt om avløsning.

Flere søkere er aktuelle til stillinga som redaktør i Nuorttanaste. Utvelgelsen er nå i gang. Man regner med at ny redaktør kan være utnevnt før jul og kan begynne sitt virke rett over nyttår.

 

Norges Samemisjon er medeier i Norges eldste samiske avis. Bladet utgis på nordsamisk i Karasjok én gang i måneden. Bladet inneholder andakter og oppbyggelige betraktninger. I tillegg trykkes historisk materiale, f.eks. bilder, og forklaring av sjeldne ord og uttrykk på samisk.

 

"Nuorttanaste" kom ut første gang i 1898. I dag eies «Nuorttanaste» av en stiftelse opprettet av Samisk kirkeråd, Norges Samemisjon og Indre Finnmark prosti. I formålsparagrafen står det at bladet skal formidle det kristne budskap på nordsamisk, på evangelisk-luthersk grunn.

 

Navnet «Nuorttanaste» betyr øststjernen. Bladet sendes det ut elleve ganger i året. Bladet inneholder samfunnsstoff fra et kristent ståsted, bilder, bibelord, andakter og artikler om samisk språk og kultur. Bladet har i dag abonnenter i Sverige, Finland og Norge. Redaksjonen ligger i Karasjok. Redaktør er Ann Solveig Nystad.

 

I 2010 skrev Katri Somby ved Sámi allaskuvla/Samisk høyskole dette : «Enkelte forteller at de har lært å lese ved hjelp av ‘Nuorttanaste’. Det er en virkning som uten tvil har vært viktig i den lange fornorskningsperioden da det var få skriftlige tilbud til samene på deres eget språk. Det er mye enklere å lære å lese og skrive når man forstår språket.»

 

Og videre: «…[Bladets] betydning for folk gjør at ‘Nuorttanaste’ etter min mening fortjener en mer framtredende plass i samisk historie enn det så langt har fått.» (Oversatt fra nordsamisk av Torbjørn Bjorvatn).

  • Publisert