«Nuorttanaste» ansetter ny redaktør

Etter 33 år takker Ann Solveig Nystad av som redaktør.

Flere søkere har søkt stillinga etter Ann Solveig Nystad. Man regner med at ny redaktør kan være utnevnt før jul og kan begynne sitt virke rett over nyttår.

 

Samemisjonen er medeier i Norges eldste samiske avis. Bladet utgis på nordsamisk i Karasjok én gang i måneden. Bladet inneholder andakter og oppbyggelige betraktninger. I tillegg trykkes historisk materiale, f.eks. bilder, og forklaring av sjeldne ord og uttrykk på samisk.

 

"Nuorttanaste" kom ut første gang i 1898. I dag eies «Nuorttanaste» av en stiftelse opprettet av Samisk kirkeråd, Norges Samemisjon og Indre Finnmark prosti. I formålsparagrafen står det at bladet skal formidle det kristne budskap på nordsamisk, på evangelisk-luthersk grunn.

 

Navnet «Nuorttanaste» betyr øststjernen. Bladet sendes det ut elleve ganger i året. Bladet inneholder samfunnsstoff fra et kristent ståsted, bilder, bibelord, andakter og artikler om samisk språk og kultur. Bladet har i dag abonnenter i Sverige, Finland og Norge. Redaksjonen ligger i Karasjok. Redaktør er Ann Solveig Nystad.

 

I 2010 skrev Katri Somby ved Sámi allaskuvla/Samisk høyskole dette : «Enkelte forteller at de har lært å lese ved hjelp av ‘Nuorttanaste’. Det er en virkning som uten tvil har vært viktig i den lange fornorskningsperioden da det var få skriftlige tilbud til samene på deres eget språk. Det er mye enklere å lære å lese og skrive når man forstår språket.»

 

Og videre: «…[Bladets] betydning for folk gjør at ‘Nuorttanaste’ etter min mening fortjener en mer framtredende plass i samisk historie enn det så langt har fått.» (Oversatt fra nordsamisk av Torbjørn Bjorvatn).

  • Publisert