Norsk, svensk og russisk i Kirkenes

Norges Samemisjon er vertskap for luthersk menighetsdag.

Mandag 8. april møter støttegrupper fra Norge og Sverige Murmansk-prest Aleksander Voltsjok med fru Anna i Kirkenes. Hensikten er å bli bedre kjent og legge grunnlaget for forsterket dialog og samarbeid framover. 

 

I ei tid med krig og uro mellom våre land er det godt å pleie kontaktene. Kristi kirke er én over hele verden. Med menigheten i Murmansk har vi også den lutherske arven felles. Vi deler dessuten tanken om at Gudsordet er aktuelt også i vår generasjon og i våre lokalsamfunn - i Russland, i Norge og i Sverige. 

 

Ulikhetene mellom folk kan tre tydeligere fram i krisetider. Samtidig blir det synlig at vi trenger hverandre. Veien til fred og en felles framtid i grenseområdene i nord forutsetter at vi lærer hverandre å kjenne, bygger tillit og finner gode måter å kommunisere på.

 

Fra Murmansk i Russland kommer sognepresten og kona. Fra svensk side ventes tre representanter fra "Murmansk-missionen" - en gruppe frivillige med bakgrunn i de læstadianske forsamlingene i Tornedalen i Nord-Sverige. Norges Samemisjon er vertskap for samlingen i Kirkenes. Forhåpentligvis vil også andre med interesse for lokalt menighetsliv i Barentsregionen slutte seg til.

 

ILLUSTRASJON: Sør-Varanger kommune

  • Publisert