Lars Nessa og Tom Oseberg i Finnmark

Med slekt og mange år i området kommer de to predikantene til sine egne.

"Det opplevest meiningsfullt å ha desse turane til Aust-Finnmark," forteller Lars Nessa.

 

"Det å koma regelmessig gir ein viss kontinuitet som er viktig. Me ynskjer å vera tilgjengelege for folk som treng oss både praktisk og åndeleg. Me legg vekt på å bruka hjertespråket, det samiske språket, særleg song, der det kjennest naturleg."

 

Hovedbildet viser Tom Dervola Oseberg i Sirma kapell søndag formiddag 24. mars.

 

Bildet under viser samlinga med samisk salmesang mandag 25. mars. Sangstunda fant sted på menighetshuset i Varangerbotn i regi av soknediakon Mia Ballovara.

 

Lars Nessa sier: "Dette er og ein fin arena å treffa folk og visa at me verdset samisk språk og den samiske salmesongen."

 

Samisk salmesang på menighetshuset i Varangerbotn, Nesseby.

  • Publisert