Kristne kommer sammen i Tana

Hjemme hos Anne-Christine Mortensen Hansen er det ofte samling om Guds ord og et engasjement for ytremisjon.

Hver måned samles bygdefolk fra Deatnu/Tana og Unjárga/Nesseby hjemme hos Anne-Christine Mortensen Hansen i Fanasgieddi/Båteng i Tana. Anne-Christine er opprinnelig fra Guovdageaidnu/Kautokeino. Hun har et livslangt forhold til Åpne Dører, en misjonsorganisasjon som arbeider for forfulgte kristne over hele verden.

 

Anne-Christine har ofte middagen klar til sine gjester. Så deler man et ord fra Skriften og vitnesbyrd om livet som kristen. Etter kaffen er det informasjon om forfulgte kristne i hele verden. Og man ber for de ulike landene og for enkeltmennesker som lider. 

 

Fanasgieddi/Båteng er ei lita bygd i Tana-dalen. Huset til Anne-Christine ligger like ved Tana-elva. På den andre sida ligger den lille bygda Njuorggán/Nuorgam i Finland. Vinterstid er det kort vei til butikken på finsk side. Da kjører man bare snøskuter over elveisen.

 

Anne-Christine snakker selv finsk. Og samisk, norsk, russisk og engelsk. I disse grenseområdene er folk ofte to- og trespråklige. Det kommer godt med når det er forening. I Deatnu/Tana og Unjárga/Nesseby bor det mange innflyttere, som ikke snakker så godt norsk.

 

Den lille, flerkulturelle Åpne Dører-foreninga i Fanasgieddi/Båteng virker i grenseområdet mellom Norge, Finland og Russland. Den består av folk fra pinsekirka, Den norske kirke, Samemisjonen og Indremisjonforbundet. I de små bygdene i Øst-Finnmark holder de kristne sammen. De snakker på samisk, norsk, finsk og russisk. Bibelstedene blir lest på ulike språk. Og man samtaler om og ber for forfulgte troende i Sør-Amerika, i Afrika og i Asia. Og om at Guds rike må ha framgang i hjembygda og i hele Norge.

  • Publisert