Kontakt over grensa

Norges Samemisjon opprettholder samarbeid mellom samer i Norge og Russland.

Et tilfeldig møte på en flyplass nordpå i fjor førte til samtaler - først på et samemisjonsstevne i Polmak og deretter på et kjøkken lengre oppe i Tana-dalen. Gjennom samtalene kom arbeideren i Norges Samemisjon og samekvinna fra Lujávri fram til en felles forståelse: Vi vil prøve å dra i gang igjen Olgas systue! Var møtet på flyplassen tilfeldig? Bare Gud vet.

 

Siden desember arbeider Olga sammen med en annen samekvinne i systua på Kola-halvøya i Russland. De lager kolasamisk myksløyd. Dette er en kristen arbeidsplass for kvinner - i ei bygd med stor arbeidsledighet blant samer. Arbeidet bygger videre på den omfattende humanitære virksomheten som Norges Samemisjon drev på Kola-halvøya i årene 1995-2010.

 

Olgas systue er en kulturinstitusjon hvor samisk handtverk blir holdt i hevd. Og prinsippet bygger på hjelp-til-selvhjelp. Pengene man tjener på salg, går til lønninger og innkjøp av materialer. Et godt år kan bedriften skape et lite overskudd, som går som kollekt til Norges Samemisjon. 

 

I Norge er Anne-Christine Hansen (bildet) kontaktperson. Anne-Christine selger husfliden fra Olgas systue på messer og basarer i Finnmark. 

 

Hvis du ønsker å støtte Olgas systue ved å kjøpe varer derfra, kan Hovedkontoret til Norges Samemisjon formidle kontakt.

  • Publisert