I biskop Skaars fotspor

Polmak i Tana-dalen er arnestedet for Norges Samemisjon.

Tromsø-bispen Johannes Nilssøn Skaar besøkte Polmak under sin visitas i Finnmark i slutten av 1880-årene. Etter gudstjenesten i Polmak kirke skulle biskopen settes over Tana-elva. Tradisjonen vil ha det til at to unge menn førte biskopen over. "Når biskopen kommer tilbake til Tromsø, må han ikke glømme oss samer. Også vi trenger Guds ord på vårt eget språk", sa ungdommene til bispen.

 

Biskopen kunne ikke glømme samtalen med de to unge samene i Polmak. I 1888 stiftet han Norsk Finnemisjon, og i 1895 utgav Norsk Finnemisjon den første hele bibelen på nordsamisk. Norges Samemisjon regner dette som starten på det evangeliske og diakonale arbeidet som organisasjonen fremdeles driver.

  • Publisert