Høststevnet Kautokeino 2023

Når det er stevnetid i Kautokeino, benyttes bedehus, kirkebygg og forsamlingshus for å møte folk nært der de bor.

Fra møtet på formiddagen lørdag 11. nov. på Mierojávrri Giliviessu.
Fra møtet på formiddagen lørdag 11. nov. på Mierojávrri Giliviessu.

Høsten er en god tid å samles til kristent fellesskap

Flyttsamene er tilbake fra sommerbeitene ved kysten, og de fleste begynner å bli ferdige med reinskilling tidlig i november. Fastboende eller ei: alle trenger vi å samles til fellesskap om Guds Ord.

Predikantene på Bedehuset: Vidar Nes Mygland (t.h.)og Anders Sokki (t.v.) Foto: Bjarne Gustad

Denne høsten kom regionleder Vidar Nes Mygland oss til hjelp og var med hele uka. Tidligere ansatt i Samemisjonen, Anders Sokki, deltok også.

 

Det er veldig greit å ha noen av møtene på bedehuset i Kautokeino, som nå eies av Den Lutherske kirke i Norge. Samemisjonen betaler tjue tusen kroner i året for å bruke huset så ofte vi vil. Det kom ikke flere til møtene på Bedehuset enn at vi alle fikk plass i lillesalen. Her sitter vi godt, og muligheten for en samtale på slutten av møtet ligger godt til rette.

 

Torsdagskvelden var møtet lagt til menighetssalen i Máze kirke, og fredag i Kautokeino kirke. Menigheten ser Samemisjonens møter som en del av aktiviteten som foregår i menigheten, så vi får leie kirkene vederlagsfritt. Dette er vi takknemlige for!

 

På lørdag var samlingen lagt til grendehuset i Mierojávri, knapt to mil nord for kirkestedet. Her var også leien gratis!

 

Søndag 12. november fikk Samemisjonen delta ved gudstjenesten i Kautokeino kirke sammen med sokneprest Erik Skjernøy.

 

Søndag 19. november var gudstjenesten som Samemisjonen holdt, lagt til Bedehuset. (Også kalt «Kvitkirka/ Vilgesgirku», eller «Rohkosgirku/ Bønnekirka» ev. «Bedehuskirka.»)

 

Framover vinteren ønsker vi å ha noen møter av og til på Bedehuset, kanskje også i hjemmene rundt omkring i bygdene.

B.G.

Tidligere og nåværende prester i Kautokeino menighet, Bjarne Gustad og Erik Skjernøy, samarbeidet om gudstjenesten 12. november i Kautokeino kirke. Foto: Vidar Nes Mygland

 

 

  • Publisert