Anne Randi Solbakken er ny redaktør

Norges Samemisjon er medeier i det kristne samiske bladet "Nuorttanaste".

De øvrige medeierne er Indre Finnmark prosti og Samisk kirkeråd. "Nuorttanaste" er en av de eldste samiske kulturinstitusjonene. Bladet har brakt evangeliet til det samiske folk siden 1898.

 

Anne Randi Solbakken (46) bor i Karasjok. Hun tok til som redaktør 1. februar i år etter Ann Solveig Nystad, som da hadde ledet bladet i over tretti år. Anne Randi er dermed "Nuorttanastes" niende redaktør.

 

Anne Randi har utdanning i samisk språk og mediekunnskap. Hun har tidligere arbeidet som journalist i NRK Sápmi og i den samiske dagsavisa Ávvir. Hun har også undervist i mediefag.

 

Opplysningene er hentet fra den nordsamiske avisa Ávvir.

 

Se også dette oppslaget om Nuorttanaste på Norges Samemisjons hjemmeside.

  • Publisert