Finnmark krets

Arbeidet i Finnmark ble før sett på som et misjonsfelt der arbeidet ble mye styrt sørfra. Man fikk etterhvert det såkalte Finnmarksutvalget som gav råd om arbeidet. Landsstyret vedtok imidlertid i 2022 at arbeidet i Finnmark skal organiseres mye likt andre kretser. Dette som resultat av at det er startet flere foreninger som tar ansvar lokalt, også økonomisk. Finnmark danner dermed en region sammen med Troms krets.
Samemisjonens arbeid i Finnmark består dessuten av stevner både vinter og sommer. I tillegg rr det faste møter på en rekke steder i vestre, midtre/indre og østre Finnmark. I dette fylket når vi også mange gjennom driften av Radio DSF. Misjonssekretæren for Finnmark, er kontaktperson for området.

  • Publisert
Tana Bru.

Reisebrev fra Finnmark. "TAKK FOR AT DERE HUSKER PÅ OSS!"

I månedsskiftet november-desember var to av Norges Samemisjons medarbeidere på en rundreise i Finnmark. Flere steder sa de fremmøte samer - Takk for at dere husker på oss / Dere må ikke glemme oss / Når kommer dere igjen? Ved nyttårskiftet 2022/2023 gir slike anmodninger ny inspirasjon til å stå i kallet til Norges Samemisjon: Evangeliet til Sapmi - for stadig nye generasjoner.31.12.2022

På rundreise med evangeliet - i bobiler

Nå er det tid for å komme sammen og høre Guds ord for mennesker som bor i Finnmark. Evangelistene Edgar og Martha Paulsen fra Trøndelag reiser rundt med sang og forkynnelse i midtre og indre Finnmark. Med seg har de ekteparet Jon og Astrid Teigen fra Ålesund.07.09.2021
Fra sommerstevnet 2019. Turgruppe fra Møre gjestet stevnet og gledet tilhørerne med sang.

Sennalandet kapell - 60 års jubileum

Kapellet på Sennalandet, Aisaraivvi, ble reist i 1961. Dette markeres søndag 8. august med norsk-samisk gudstjeneste, middagsservering og misjonsmøte. Taler under stevnet blir Alf Kristian Tellefsen.27.07.2021
Karalaks leirsted og utfartssenter.

Finnmarksstevnet - en weekend til oppbyggelse

Tradisjon tro arrangerer Norsk Luthersk Misjonssamband og Norges Samemisjon også denne høsten en felles-leir for deltagere i alle aldre. Stevnet finner sted på Karalaks leir- og utfartssenter ved Lakselv i Porsanger, 17. - 19. september.28.07.2021
Flere elementer »