Nyrenovert leirplass klart for innrykk av årsmøtedeltakarar

Årsmøtet er som eit lim som bind saman ein krets. Her møtest utsendingar frå ulike lag og møteplassar og vert kjende og utvekslar idear og erfaringar med kvarandre. Og viktigast er å saman vere med og verkeleggjere misjonens føremål. Det kristne felleskapet betyr og mykje på eit slikt stemne.

Har du komme så langt, er du nesten framme ved målet.
Har du komme så langt, er du nesten framme ved målet.

Program for årsmøtet og Fagertun-dagen

Viktig retaureringsarbeid er gjort på leirplassen siste halve året. Kom og sjå!

 

Pris for heile helga kr. 800. Påmelding skjer til Ingebjørg Hoff Kallestad på mob. 47398569.

 

Årsmøtehelg 2018. Fagertun 8. -10. juni.

 

Fredag 8. juni.

 

Kl. 19.00    Kveldsmat         

 

Kl. 20.00    Fellesmøte (Kretsstyret + BUR + Fagertunstyret)

 

                  

Laurdag 9. juni.

 

Kl. 08.30    Morgonbøn.                I møtesalen

 

Kl. 09.00    Frukost.             

 

Kl. 10.00    Bibeltime                      Ole Kristen Wastvedt

 

Kl. 11.30    ÅRSMØTE

 

Kl. 12.30    Kaffipause

 

Kl. 14.00    Middag

 

Kl. 17.00    Misjonsmøte                 Roald Gundersen

 

Markering NSM 130 år                

 

Kl. 18.00    Kveldsmat                                      

 

Kl. 19.30    Kveldssamling              Ole Kristen Wastvedt

 

  

Søndag 10. juni.

 

Kl. 08.30    Morgonbøn                          I møtesalen

 

Kl. 09.00    Frukost.                                                   

 

Kl. 11.00    Møte                             Ole Kristen Wastvedt

 

Kl. 12.30    Matøkt                        

 

Kl. 14.00    FAGERTUNBASAR

 

"Fagertun - sentrum i Bergen krets"

 

Slik stod det i et Samens Venn for nokre år sidan. Vi siterer vidare:

 

"Hvor er sentrum i Bergen krets. Vi skulle tro at det er kretskontoret i Arna. Men når vi strekker diagonaler fra kretsens fire ”hjørner”, finner vi et sentrum (skjæringspunkt) øverst oppe i Eksingedalen!

 

Hvor er så sentrum i arbeidet, hvilket kontor eller bygg eller bedehus har spilt en sentral rolle  i Bergen krets? Mon tro om noen da ikke vil peke på leirstedet og leirarbeidet?"