Bergen krets

Velkommen til Bergen krets!
Bergen krets omfattar Sogn og Fjordane og Hordaland fylker. Kretsen eig og driv leirstaden Fagertun.

Felles jubileumshelg på Innvik Fjordhotell, Misjonsheimen, 1. søndag i advent

I regi av Møre og Romsdal krets, i samarbeid med Bergen krets

- Har du lyst å vere med å feire at Norges Samemisjon er 130 år? Ville det vere hyggjeleg å møte misjonsvenner frå din og nabokretsen? Har du lyst å bli betre kjend med Samemisjonen? Treng du ei helg til avkopling og fornying? Eller har du lyst å besøke Vestlandet og vakker fjordnatur? Det kan vere fleire grunnar til å kome samman 1. helga i advent. Hjarteleg velkommen er du i alle høve! Også frå andre kantar av landet! Helsing arrangørane Møre og Romsdal krets i samarbeid med Bergen krets.

Påmeldinga er godt i gong

Heile hotellet er sett av til dette arrangementet. Førebels er rundt 20 påmelde inklusiv leiarar. Sjølv om det er ein månad igjen til arrangementstart, så ver tidleg ute med påmelding. Program finn du nede på denne sida.

God kommunikasjon med buss

Frå Møre og Romsdal krets vert det arrangert fellesskyss med eigen buss.

Frå Vestnes fredag 2. nov kl 12.00. Retur søndag 2.12. kl 14.00 frå Innvik.

 

For deltakarar i Bergen krets passar det godt å reise med Nor-Way buss ekspress.

Frå Bergen busstasjon fredag kl 12.30. Retur søndag 2.12. kl 16.10 frå Innvik.

 

Sjå nærmare omtale i programmet.

  • Publisert
Deler av bygda Hyen. Hovudnæringar er landbruk, fiskeoppdrett og industri. Rundt Hyen er det fleire isbrear og fjella når opp i 1300 meters høgd.

Til Hyen - mellom fjord og vatn, under fjell og bre

Torsdag 18. oktober vitja Samemisjonen den vakre bygda Hyen i Gloppen kommune. Her innerst i Hyefjorden har dei ei kyrkje, men også fleire andre møteplassar å samlast på. Ekteparet Aksnes nytta både lesesalen og bukollektivet då dei var der.24.10.2018
Pynt som levande ljos og friske blomar viser at ein set pris på dei besøkjande. Her skal ein kjenne seg heime. Det er også mykje god bibelsk symbolikk i desse tinga.

Betania - ein god misjonsheim

I Eid kommune i Nordfjord har dei regelmessige fellesskapssamlingar i regi av Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband. Sundag 26. august var det Samemisjonen som kom på besøk med informasjon om sin del av norsk misjonsverksemd.28.08.2018
Ein barnetrio deltok på Fagertundagen. Mikrofonen gjekk frå den eine til den andre, og jentene gjorde nok eit sterkt inntrykk på oss alle.

Fagertundag 2018

Årets Fagertun-dag blei arrangert samme helga som kretsmøtet. Folk frå bygdene omkring er flinke til å slutte opp om denne dagen, og det blei fullt hus med alle generasjonar til stades.02.07.2018
Har du komme så langt, er du nesten framme ved målet.

Nyrenovert leirplass klart for innrykk av årsmøtedeltakarar

Årsmøtet er som eit lim som bind saman ein krets. Her møtest utsendingar frå ulike lag og møteplassar og vert kjende og utvekslar idear og erfaringar med kvarandre. Og viktigast er å saman vere med og verkeleggjere misjonens føremål. Det kristne felleskapet betyr og mykje på eit slikt stemne.06.06.2018
Omlag 30 personar deltok på misjonssamlinga på Fjordly ungdomssenter den 3. mai.

Samemisjonen samlar mykje folk i Ytre Nordfjord

Samemisjonen har frå lang tid tilbake hatt eit godt fotfeste i Ytre Nordfjord. Her har vore vekkjingar og levande trusformidling gjennom fleire organisasjonars arbeid. Det er gledeleg å sjå korleis også NSM sitt arbeid vert verdsatt og støtta av det lokale misjonsfolket.05.05.2018
Flere elementer »