Kretsene

Arbeidet i Samemisjonens kretser er viktig for organisasjonen. Arbeidet varierer fra krets til krets, og kalles gjerne organisasjonens støttevirksomhet. Det handler i hovedsak om forkynnelse av Guds Ord, foreningsarbeid, leirarbeid og ulike former for innsamling av midler til misjonsarbeidet.

Vårsol barneforening synger på vårbasaren på Skodje.
Vårsol barneforening synger på vårbasaren på Skodje.

Troms krets

Velkommen til Troms krets!
Troms krets strekker seg fra Saltfjellet i Nordland fylke og omfatter ellers hele Troms fylke.

Trøndelag krets

Velkommen til Trøndelag krets!
Trøndelag krets strekker seg fra Saltfjellet til Rindal i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal krets

Velkommen til Møre og Romsdal krets! Kretsen fell i hovudsak saman med Møre og Romsdal fylke. Fylket består av dei tre gamle "fogderia" Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre, kvart med sitt klare særpreg. Når det gjeld besøk i bygdene, har vi i tillegg til kretssekretæren, også fritidsforkynnare som reiser og held møte. Ta kontakt om du ønskjer møte på din heimplass.

Bergen krets

Velkommen til Bergen krets!
Bergen krets omfattar Sogn og Fjordane og Hordaland fylker. Kretsen eig og driv leirstaden Fagertun.

Stavanger krets

Velkommen til Stavanger krets!
Stavanger krets omfatter i hovedsak Rogaland fylke, og noen kommuner i Vest-Agder. Kretsen eier og driver leirstedet Nordlys.
Fra Akerselva i Oslo.

Oslo og Romerike krets

Velkommen til Oslo og Romerike krets!
Kretsen utgjøres av fylkene Oslo, Østfold, Vestfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark.

Sørlandet krets

Velkommen til Sørlandet krets!
Kretsen sammenfaller med Aust- og Vest-Agder fylker, med unntak av noen vestlige kommuner.
Kretsen har for tiden ingen ansatte eller noe kretsstyre. Enkeltmøter holdes fortsatt i kretsen, og arbeidet ønskes gjennoppbygget.

Finnmarks-arbeidet

Arbeidet i Finnmark er ikke organisert som i kretsene. Finnmark er ett av misjonsfeltene i Samemisjonen med stevner både vinter, sommer og høst. I dette fylket når vi også mange gjennom driften av Radio DSF. Finnmarksutvalget er et organ som gir råd om hvordan legge opp virksomheten, bl.a. overfor landsstyret. Ansatt forkynner i Finnmark er kontaktperson for området.