Kretsene

Arbeidet i Samemisjonens kretser er viktig for organisasjonen. Arbeidet varierer fra krets til krets, og kalles gjerne organisasjonens støttevirksomhet. Det handler i hovedsak om forkynnelse av Guds Ord, foreningsarbeid, leirarbeid og ulike former for innsamling av midler til misjonsarbeidet.

Vårsol barneforening synger på vårbasaren på Skodje.
Vårsol barneforening synger på vårbasaren på Skodje.