Intervju av Magne Gamlemshaug

I dette intervjuet forteller Magne Gamlemshaug fra sin tjeneste i Norges Samemisjon. Han stod fortsatt i tjenesten da opptaket ble gjort. Han var generalsekretær fra 1979 til 2011 - tilsammen over 32 år. Hans liv og tjeneste har på ulike måter vært preget av Herrens ledelse og velsignelse. Gamlemshaug er bosatt i Levanger. Intervjuer er Jon Amundal, tidligere redaktør av Samenes Venn og kretssekretær i Trøndelag krets. Magne Gamlemshaug døde i september 2019.

Lytt direkte her, eller via vår podkast | Guide for å abonnere