Vinterstevne i Karasjok til velsignelse

Hver vinter i mars er det tradisjon med Samemisjonens møteuke i Karasjok. Oppdraget med å forkynne Guds Ord er en sterk forpliktelse som vi ikke hverken vil eller kan gi slipp på. Og løftene om Jesu nærvær står fast; derfor er det alltid en velsignelse å samles i de helliges samfunn.

Alf Kristian Tellefsen i kjent stil på åpningsmøtet på Radiohuset i Karasjok søndag ettermiddag 10. mars. Tolk: Inger Anna Gaup Gustad
Alf Kristian Tellefsen i kjent stil på åpningsmøtet på Radiohuset i Karasjok søndag ettermiddag 10. mars. Tolk: Inger Anna Gaup Gustad

Tekst og foto: Bjarne Gustad

 

Stevnet startet allerede søndag 10. mars med gudstjeneste i Šuoššjávri kapell. Kirketjener Alice Balto hadde lagt alt til rette, og det var godt og varmt i kapellet da vi ankom. Utenfor var det 30 Heimevernsscootere og Natosaoldater. Noen hadde tatt veien fra Karasjok, men det må innrømmes at det var temmilig god plass i benkeradene. Likevel ble det en fin start på stevnet.

 

Om ettermiddagen søndag talte årets predikanter Alf Kristian Tellefsen og Bjarne Gustad. Alf Kristian har sin kone Astrid med seg, og de bor i sitt eget hus i bygda når de er hjemme i Karasjok. Det er kjærkomment med kjente fjes, og både Alf Kristian sin varme forkynnelse og Astrids lune nærvær gjør folk takknemlige for at de så trofast følger opp sitt kall om å tjene Herren i Samemisjonens sammenheng.

 

Primus motorer lokalt er John Aslak Johansen, Kari Balto og Leif Petter Grønmo. De deler på å lede møtene og legge til rette. Samemisjonens trofaste medarbeider i Máze, Klemet J. O. Hætta er med som tolk. I tillegg til Misjonssekretær Inger Ánná Gaup Gustad, Kautokeino, er tidligere kirketolk i Karasjok Berit Alette Anti med som tolker. Møtene holdes vekselsvis på Radiohuset og i private hjem. Det er også satt av to dager til institusjonsbesøk. Vær med i bønn for Karasjoks befolkning, at de alle måtte nå fram til frelse og frigjøring i vår Herre Jesus Kristus!

Kari Balto og Klemet J. O. Hætta avslutter vinterstevnemøtet i Karasjok på behørig vis tirsdagskvelden 12.  mars 2024. "Mange har har sagt at Radiohuset er et godt sted å samles, og vi merker at Guds Ånd er blant oss."

 

  • Oppdatert