Veien videre for Samemisjonen utsatt. Ekstraordinært LM holdes innen ett år

Vedtak i LM sak 5/20
3. Utsettelsesforslag.
17 stemte imot og 64 stemte for. 4 stemte blankt. Saken fikk dermed over 2/3 flertall.

Snitt fra landsmøtet i Alta 2. - 4. oktober 2020
Snitt fra landsmøtet i Alta 2. - 4. oktober 2020

 

3. Utsettelsesforslag: LM5/20 Om veien videre for Norges Samemisjon. Av respekt for samisk kultur utsettes saken. Dette forutsetter at Landsstyret arbeider videre med to forslag som ble fremmet på Landsmøtet i Alta 2020. Dersom det ikke er representanter for begge forslag i det nye landsstyret, oppnevnes det en komite som utreder alternativene. Landsstyret må ta hensyn til de synspunkter som er framkommet under landsmøtet, særlig fra de samiske representanter. Landsstyret må under arbeidet ha god kontakt med finnmarksutvalget og kretsene. Ekstraordinært landsmøte avholdes innen ett år.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Oppdatert