Trivelig arbeidersamling i Alta

Vår medarbeider i Russland, Svetlana Sedneva, fortalte om det diakonale og det kristne arbeidet på Kola. Svetlana er tolk og hun leder det diakonale arbeidet. 
Kurt Olsen, en av Samemisjonens forkynnere på Kola, fortalte litt fra sine reiser.
Vår medarbeider i Russland, Svetlana Sedneva, fortalte om det diakonale og det kristne arbeidet på Kola. Svetlana er tolk og hun leder det diakonale arbeidet. Kurt Olsen, en av Samemisjonens forkynnere på Kola, fortalte litt fra sine reiser.