Trivelig arbeidersamling i Alta

Nils Borge Teigen hadde laget forslag til nattverdsliturgi for Samemisjonen
Fotograf: Pål Are Andersen
Nils Borge Teigen hadde laget forslag til nattverdsliturgi for Samemisjonen