Sommergudstjeneste på Sennalandet

Daglig leder i Samemisjonen Roald Gundersen i samtale med noen av de frammøtte
Daglig leder i Samemisjonen Roald Gundersen i samtale med noen av de frammøtte