Sommergudstjeneste på Sennalandet

Frivillige hadde uoppfordret tatt med mat og drikke, så det var god bevertning til alle.
Frivillige hadde uoppfordret tatt med mat og drikke, så det var god bevertning til alle.