Saker som skal behandles på Samemisjonens landsmøtet 2020

Norges Samemisjon sitt landsmøte 2020 avvikles på Sage skole- og grendehus i Alta dagene 02.10 – 04.10.20.

Landsstyret har vedtatt følgende saker til behandling på Landsmøtet 2020:

LM-Sak 1/20      Konstituering

LM-Sak 2/20      Godkjenning av innkalling og saksliste

LM-Sak 3/20      Landsstyrets rapport for 3-årsperioden 2017-2019

LM-Sak 4/20      Norges Samemisjons regnskap for 3-årsperioden 2017-2019

LM-Sak 5/20      Veien videre for Norges Samemisjon.

LM-Sak 6/20      Revisjon av Norges Samemisjons grunnregler

LM-Sak 7/20      Valg:

a)       Landsstyreformann for perioden 2020-2022

b)      Valg av representanter til Landsstyret for perioden 2020-2022

c)       Valg av vararepresentanter til Landsstyret for perioden 2020-2022

d)      Ved eventuell 2/3 flertall for sammenslåing med Sarepta er nåværende landsstyre villige til å sitte i en overgangsperiode til den nye organiseringen formelt er gjennomført

 

Saksliste med saksframstilling/vedtak fra landsstyret sendes senere til de som er påmeldt og har stemmerett iht. grunnregler for Norges Samemisjon.

Landsstyret ønsker velkommen til landsmøtet i Alta. Så håper og ber vi om at det kan bli gode, saklige og nyttige dager for det videre misjonsarbeidet!

På vegne av Landsstyret i Norges Samemisjon!

Roald Gundersen (s.)                                              Odd Eivind Høyvik (s.)

Daglig leder                                                               forman

  • Oppdatert