Program for landsmøtet i Ålesund

Her kommer program og informasjon angående landsmøtet for Samemisjonen i Ålesund den 23.-25 juni 2023

Program for Landsmøtet

Motto: For og sammen med....

 

Torsdag 22. juni

De som vil komme torsdag, har full anledning til det. Vi har reservert rom som venter på dere.

Kl. 20:00 er grillene klare. Sang og vitnesbyrd. Leder: Stein Ingvar Kalviknes.

 

Fredag 23. juni

08:30-09:45 Registrering og innlevering av fullmakter

10:00 Åpning av Landsmøtet. Flaggborg

10:30 Bibeltime v/Gen.sekr. Bjarne Gustad Tema: Blant og sammen med….

11:30 Kaffepause

12:00 Forhandlingsmøte, se sakliste

13:30 Lunsj

15:00 Forhandlingene fortsetter

16:30 Pause med fruktservering

17:00 Forhandlingene fortsetter

18:00 Middag 19:30 Misjonsmøte, ledet av Tor Magne Haraldseid Tale av regionleder Torbjørn Bjorvatn Innlegg av Svetlana Sedneva fra Kola Sang av Gro Hofseide

22:00 Senkveld: Samiske vitnesbyrd, sanger og kveldsbønn, ledet av Bjarne Gustad og Inger Anna Gaup Gustad

23:30 Midt-sommer-natt-tur til verdens største St.Hans-bål Påmelding! 

 

Lørdag 24. juni

08:00-09:00 Fleksi-frokost

09:30 Bønnemøte ledet av Øyvind Fonn

10:00 Bibeltime: Israel i fokus v/Kjell Furnes. Møteleder: Jon Teigen

11:30 Forhandlingene fortsetter

13:00 Lunsj

14:00 Forhandlingene fortsetter

18:00 Festmiddag

19:30 Misjonsfest, tale av Bernhard Iversen. Møteleder: Jon Teigen Innlegg av Tore Turi Sang av Marit og Irene Bløtkake og kaffe.

22:00 Senkveld: Gjest Per Sævik, gründer, reder, fisker, bedriftsleder, predikant, emisær, misjonsmann, Israelvenn, stortingsmann m.m.m. i samtale med Jon Teigen.

 

 

Søndag 25. juni

09:00-10:00 Fleksi-frokost

11:00 Gudstjeneste i Spjelkavik kirke ved Bjarte Hove, Bjarne Gustad og Jon Teigen. Sang av Gro Hofseide, Misjonsgave

13:00 Lunsj på Ålesund Folkehøgskole, Påmelding! Avslutning av Landsmøtet.

18:00 Kveldsmøter i distriktets bedehus. Samemisjonen i fokus. Andakt, misjonsinfo og misjonsgave.

 

Sakliste for Landsmøtet

 

 • 1/23 Opprop
 • 2/23 Godkjenning av innkalling og sakliste
 • 3/23 Formannens tale
 • 4/23 Valg av dirrigenter
 • 5/23 Godkjenning av årsmelding for 3-årsperioden 2020 - 2022
 • 6/23 Godkjenning av regnskapene for 2020, 2021, og 2022
 • 7/23 Justering av Grunnreglene
 • 8/23 Valg av landsstyreformann
 • 9/23 Valg av landsstyre
 • 10/23 Valg av varamedlemmer til landsstyret
 • 11/23 Valg av valgnemd for landsmøtet 2026
 • 12/23 Valg av sted for neste landsmøte i 2026
 • 13/23 Strategiplan for 2023-25
 • 14/23 Samtale om arbeidet og veien videre.......
 • 15/23 Eventuelt

 

 

UTSENDINGER TIL LANDSMØTET OG STEMMERETT
Etter grunnreglene kan følgende delegater møte på Landsmøte i Norges Samemisjon med tale -, forslags - og stemmerett:

 

 • Sittende landsstyre. 1. vara for arbeidernes representant i landsstyret.
 • 2 representanter fra hvert kretsstyre.
 • 2 representanter fra hver forening.
 • 1 utsending fra hvert bøsselag
 • 1 utsending fra hvert barne- og ungdomsråd
 • 2 representanter fra møteplasser i Finnmark og andre samiske områder. Pr.dato er det følgende møteplasser registrert: Kautokeino, Karasjok, Maze, Alta, Sirbma, Lakselv, Indre Billefjord, Drag, Láhpoluoppal, Tana Bru, Kirkenes, Vadsø, Kistrand og Smørfjord.
 • Registrerte støttekontakter.
 • Alle som har vært enkelt-medlemmer i minst ett år
 • Generalsekretæren har tale og forslagsrett.

 

NB! Gratis flybilletter: Registrerte foreninger i Finnmark og Troms kan sende to delegater med gratis flybilletter Ålesund t/r.

 

PRISER:

Overnatting og frokost på Ålesund Folkehøgskole:

Kr 500,- pr. person i dobbelt rom pr. natt. (Rom med dusj og wc)

Enkeltromstillegg: Kr 150,- pr. natt.

Bobil / Camp.vogn: Kr 400,- pr. døgn.

Måltider: Lunsj kr 150,-

Middag kr 275,-

 

GF – avgift for alle delegater: Kr 750,-

 

Kommer du med fly fra Vigra? Ring 900 69 439, så ordner vi transport til Ålesund Folkehøgskole.

 

Påmelding til Eva Okkels mobil: 47 47 61 61
e-post: eva.okkels@samemisjonen.no

 

Vedlagt under finner du programfolder:

 • Oppdatert