Optimisme, økonomisk balanse og ansettelser

Optimismen er tilbake i Norges Samemisjon. Aktiviteten øker. Engasjementet stiger. 9 av 10 stillinger er besatt. Fire nye medarbeidere startet 1. februar. Gaveinntektene går oppover og underskuddet er snudd til overskudd.

Etter gudstjenesten på Láhpoluoppal søndag 21.nov. Inger Anne og Bjarne Gustad med datteren Márjá Ristiinná.
Etter gudstjenesten på Láhpoluoppal søndag 21.nov. Inger Anne og Bjarne Gustad med datteren Márjá Ristiinná.

Etter år med store underskudd viser regnskapet for 2021 et overskudd på rundt 50 000. I 2020 var underskuddet på 4,4 millioner.

 

- Dette er et fantastisk resultat og det gir oss stor frimodighet inn i 2022, sier landsstyreformann Jon Teigen.

 

Inntektene har økt og kostnadene er reduserte.

- Det er en optimisme og en entusiasme rundt om i landet som er å ta å føle på nå, mener Teigen.

 

God rekrutering

Landsstyret har vedtatt ny struktur for organisasjonen. 6 kretser er gjort om til 3 regioner. Men de gamle kretsene blir ivaretatt på den måten at hver region omfatter to kretser.

 

Ny regionleder i Trøndelag og på Østlandet er Øyvind Fonn. Han har lang fartstid i NSM, men i andre stillinger.

 

Regionleder på Vestlandet, er Vidar Mygland. Mygland er utdannet prest og kommer fra Haugesund. Han vil virke i kretsene Møre og Romsdal + Nordfjord, og Hordaland + Sogn.

 

Regionleder i Sør-Vest, som består av Rogaland og Agder, er ikke på plass ennå.

 

I tillegg var ny generalsekretær i Norges Samemisjon på plass fra den 1. februar.

 

Etter 11 år som sogneprest i Kautokeino er Bjarne Gustad nå ansatt i Samemisjonen. Han er en profilert prest og kristenleder som står på Guds Ord.

 

Kona, Inger Anna Gaup Gustad, startet også 1. februar som misjonssekretær og tolk. Arbeidsfeltet hennes blir i Finnmark.

 

Store møteplaner i 2022

- Med flere medarbeidere, kan vi arrangere flere møter. Samemisjonen er en forkynnerbevegelse. Vårt kall er å forkynne evangeliet til frelse, fornyelse og kall til tjeneste, sier Teigen.

 

Han ser lyst på fremtiden for den lille misjonsorganisasjonen med det tydelige kallet.

 

- Når aktiviteten øker både i sør og nord, da vet vi at økonomien også vil bedres.  For misjon er de varme hjertes sak.

Jon Teigen. Foto: Dagfinn Hauge

  • Oppdatert