Nytt landsstyre valgt

Torbjørn Bjorvatn ble valgt til ny formann i landsstyret etter Jon Teigen. Med seg får han representanter fra nord og sør.

På landsmøtet i Norges Samemisjon i Ålesund 23.-24. juni 2023 ble Torbjørn Bjorvatn valgt til ny formann i landsstyret. Torbjørn Bjorvatn er 59 år gammel, gift og ha tre barn. Han er bosatt på Birkeland i Birkenes kommune i Agder. Han går fra 50% stilling som regionleder i Region Sørvest til 50% stilling som arbeidende styreformann. For øvrig underviser han i organisasjons- og ledelsesfag på Unversitetet i Agder. Torbjørn Bjorvatn står tilsluttet Norsk luthersk misjonssambands trossamfunn.

 

Med seg i det nye landsstyret får han følgende representanter:

  • Johan Isak Siri, Kautokeino (Finnmark)
  • Karen Anette Anti, Bardufoss (Troms)
  • Stein Ingvar Kalviknes, Hommersåk (Rogaland)
  • Marit Grøtte Børnes, Trondheim (Trøndelag)
  • Øyvind Smievoll Fonn, arbeidernes representant, Molde (Romsdal)

Varamedlemmer er:

  • Ellen Kari Anti Sara, Máze (Finnmark)
  • Magnus Varsi, Sirbmá (Finnmark)
  • Inge Augestad, Kvam (Hordaland)
  • Harald Claudius, Horten (Vestfold)

 Generalsekretær Bjarne Gustad (Kautokeino) møter fast i landsstyret.

  • Oppdatert