Ny hjemmeside til Fagertun lerstad

Fagertun leirstad har fått ny hjemmeside. Her finner du god informasjon om leirplassen i Eksingedalen.

Fagertun leirstad blir brukt til leirer i Samemisjonens regi og utleie til lag og organisasjoner. 

Nå er det etabler en ny hjemmeside for plassen med god informasjon og mange bilder. Besøk gjerne den nye nettsida www.fagertunleirstad.no.

 

I høst var det møte på Fagertun med ledelsen i Samemisjonen, regionssekretæren, husstyret og barne- og ungdomsrådet. I dette møte ble det lagt vekt på at Samemisjonen fortsatt ønsker å satse på Fagertun.

 

Det er Dagfinn Hauge som har laget den nye nettsiden. Ta kontakt med han dersom du ønsker endringer på siden. Epost: dagfinn mediaserv.no

  • Oppdatert