Ny bibel på nordsamisk – Bibbal 2019

Norsk bibelselskap har i samarbeid med Svensk Bibelselskap og Finsk Bibelselskap nå kommet med ny bibel på nordsamisk; Bibbal 2019. Den ble lansert gjennom bibelseminar i Kautokeino 23. – 25. aug.

Dette var et samarbeid mellom Det norske Bibelselskapet, Samisk kirkeråd og Kautokeino menighet. Arrangementet foregikk på Samisk høyskole i Kautokeino. Det burde jo være selvfølgelig, men det var faktisk på tale å ha dette i Oslo, men fornuften seiret og det ble lagt til nordsamisk område og Kautokeino. Rundt 200 stk. var faste deltakere under denne spesielle begivenheten. Foruten alle de selvfølgelige deltakerne fra Norge var og folk fra Sverige, Finland og Tyskland.

Dette var en svært spesiell begivenhet, tenk forrige bibel på nordsamisk ble utgitt i 1895. Det var Lars Jakobsen Hætta som oversatte bibelen den gang. Som 18 åring fikk han dødsdom etter at han hadde vært svært delaktig i Kautokeino opprøret i 1852. Han drepte en mann og fikk med flere andre, bl.a. sin eldre bror dødsdom. Men grunnet sin unge alder fikk han omgjort sin soning til livsvarig fengsel. Han begynte i denne tiden med å oversette bibelen til samisk. Etter hvert ble han benådet og fikk komme hjem igjen, men pga. det han hadde gjort ble han ikke «godtatt» blant sine egne. Men på 1880 tallet fikk han æresoppreisning av den norske stat, og dette løste noe av hans og hans nærmeste families store utfordringer. Bibelselskapet økte lønnen hans til 50 riksdaler i måneden fra 60 riksdaler i året. Så det utgjorde en betydelig forskjell for han og kona og barna. Dette førte til at det ikke var penger hos bibelselskapet til å utgi den ferdige nordsamiske bibelen og den ble liggende i flere år før «Finnemisjonen», nå Norges Samemisjon gav overskuddet på kr. 3000,- fra året 1894. Det førte til at 1500 utgaver av bibelen fra ble utgitt.

Videre fikk vi høre om arbeidet som var utført igjennom flere tiår for at Bibbal 2019 skulle bli en realitet. Samtidig kom det og frem at selv om språket var fornyet og blitt mer forståeliggjort var det og ungdom som følte på at det ble et savn med det som var tatt bort og erstattet av nytt språk. Gen. sekr. sa i sitt foredrag at arbeidet med nyutgivelsen ikke var ferdig! Nå var spørsmålet «Hva fikk den som leste Bibbal 2019?» og «hva fikk den som hørte forkynt fra Bibbal 2019?»

Måtte det være slik at folket i det nordsamiske området fortsatt fikk høre de «åndelige og bibelske; Guds ords sannheter» på sitt eget hjertespråk og morsmål!

Så vil vi be om at Bibbal 2019 får være et redskap som Gud kan få bruke, som kan være til hjelp i å nå folket i Sapmi med budskapet om en Hellig Gud som ikke tåler synd, men som elsker synderen. Og tenk; Gud elsker synderen på en slik måte at Jesus, hans egen sønn ble gjort til den største synder, slik at han måtte død på korset som en soning for all synd. Så ble Gud fornøyd med dette, han fikk det han ba om: Fullkommenhet. Det fikk Han i Jesus, og det fikk du og jeg i Jesus.

  • Publisert