Møteprogram vinterstevne 2.-28 Februar 2021

Programmet for vinterstevnet i Kautokeino.

Bures boahtin lohkamiidda !

Velkommen til møtene !

Sámemišuvnna

DÁLVELOHKAMAT

Guovdageainnus 2. – 28.2. 2021

VINTERSTEVNE

 

i Kautokeino 2. – 28.2. 2021

DÁLVELOHKAMAT

Guovdageainnus 2. – 28.2. 2021

2.2.Kl. 19.00Kautokeino kirke

3.2.Kl. 12.00Lutherske kirke Kautokeino

3.2.Kl. 18.00Mieron grendehus

4.2.Kl. 12.00Máze kirke

4.2.Kl. 18.00Suolovuopmi fjellstue

5.2.Kl. 12.00 Mieron grendehus

5.2.Kl. 18.00Láhpoluobbal kapell

6.2.Kl. 10.00Kautokeino kirkegudstjeneste

6.2.Kl. 14.00Máze kirke

7.2.Kl. 11.00Láhpoluobbal kapell

7.2.Kl. 11.00Máze kirkegudstjeneste

7.2.Kl. 17.00Lutherske kirke Kautokeino

 

8.2.Kl. 18.00Láhpoluobbal kapell

9.2.Kl. 19.00Kautokeino kirke

10.2.Kl. 12.00Mieron grendehus

10.2.Kl. 18.00Máze kirke

11.2.Kl. 12.00Lutherske kirke Kautokeino

11.2.Kl. 18.00Láhpoluobbal kapell

12.2.Kl. 12.00Máze kirke

12.2.Kl. 18.00 Lutherske kirke Kautokeino

13.2.Kl. 12.00Láhpoluobbal kapell

13.2.Kl. 17.00Mieron grendehus

14.2.Kl. 11.00Kautokeino kirke gudstjeneste

14.2.Kl. 11.00Šuoššjávri kirke

14.2.Kl. 17.00Maze kirke

 

VINTERSTEVNE

i Kautokeino 2. – 28.2. 2021     

18.2.Kl. 18.00Láhpoluobbal kapell 

19.2.Kl. 19.00Kautokeino kirke 

19.2.Kl. 18.00Suolovuopmi fjellstue

20.2.Kl. 12.00Jotka fjellstue

20.2.Kl. 17.00Máze kirke

21.2.Kl. 11.00Láhpoluobbal kapell gudstjeneste 

21.2.Kl. 11.00Lutherske kirke Kautokeino

21.2.Kl. 17.00Mieron grendehus

 

26.2.Kl. 18.00Láhpoluobbal kapell

27.2.Kl. 12.00Mieron grendehus

27.2.Kl. 17.00Lutherske kirke Kautokeino

28.2.Kl. 11.00Kautokeino kirkegudstjeneste

28.2.Kl. 11.00Máze kirke

 

Årets vinterstevne blir denne gang annerledes enn tidligere. 

Dette grunnet korona pandemien og smittevern tiltak. Men vi ønsker likevel å forkynne Guds ord som før. Derfor har vi lagt opp til samlinger i offentlige hus for å etterfølge de gjeldende smittevern tiltak. 

 

Jesus sier dette i Johannes 10;14:

«Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg».

 

Har du blitt kjent med Jesus og kjenner han deg? Husk at Jesus venter på deg!

 

Sárdnideaddjit ja dulkkat / Predikanter og tolker:
Roald Gundersen, Tor Magne Haraldseid, Lars Nessa, Leif Halsos, Odd Eivind Høyvik, Klemet J. O. Hætta, Anders M. Sokki, Nils Borge Teigen, Ole Andreas Meling, Jan Tore Olsen og Even Ydstebø

 

 www.samemisjonen.no


      Postadresse:Besøksadresse:

      Norges SamemisjonStakkevollvn. 25

      Postboks 316, 9254 Tromsø9010 Tromsø

 

      Gavekonto: 3000.15.18530 eller Vipps nummer 600500

 

 

Fotograf: Sigmund Fjære

  • Oppdatert