Minneord Magne Gamlemshaug

Fredag 13. september kom meldingen om at Magne Gamlemshaug hadde sovnet inn. Jeg har lyst til å si som andre har sagt før meg: «Forfremmet til herligheten». Det er det som har skjedd med Magne nå, han er forfremmet til herligheten. Så får han være med å istemme lovsangen og lovprisningen til Jesus. «En evighet blir ei for lang til Ham å prise med vår sang».

Magne har hatt en lang tjeneste i Guds rike, og i 1979 startet han som generalsekretær for Norges Samemisjon, etter noen års tjeneste i Den norske kirke. Han virket i Norges Samemisjon i 36 år. I 34 år var han generalsekretær. Etter det var han mer som en mentor og forkynner. Det er det ikke mange organisasjoner som i nyere tid har hatt; en så trofast leder i så mange år. I slutten av sin tjeneste ble det mer og mer plager som han måtte hanskes med. Magne var på ingen måte en autoritær leder, men når Magne sa noe, så lyttet en til det som ble sagt. Magne var en omsorgsperson. Det viste han i ord og gjerning. Som medarbeider kunne en merke omsorgen, det var noe man merket fra lederen og i Magnes forkynnelse. Som forkynner var Magne som en hyrde som så etter sauene og lammene. Det som preget ham i denne delen av tjenesten var at tilhørerne ikke måtte fare vill eller komme bort fra flokken. Kom en bort fra flokken var det så lett å bli fanget av fienden. Det er noe som kommer frem i dag og fra personer rundt i landet som har hørt Magne forkynne, mange år etter at han avsluttet sin tjeneste i Norges Samemisjon.

Magne fikk være med på mye i tjenesten. Det ble mange og lange reiser med Guds ord. Han fikk være med å forkynne utover landets grenser. Magne var med å legge til rette for diakonalt og forkynnende virksomhet iblant samene på Kolahalvøya i Russland.

Magne var en svært stillfaren mann, og var ikke den som krevde. Han var ikke den som ville sitte fremst og vise seg. Han var ikke den som tok plassen fra noen andre. Men like fullt var han der og han var ikke rådløs. En episode fra hans mange reiser sier svært mye om Magne. Han skulle ha gudstjeneste et sted og måtte overnatte. Det var ikke lagt frem sengetøy til ham. Men prestekjolen hadde han med og den ble og løsningen på denne utfordringen. Den fungerte svært godt som dyne og pute for en natt eller to.

Vil få rette en stor takk til Aud og barna som har vist tålmodighet med at mann og far har vært så mye borte.

Vi lyser Guds fred over Magne Gamlemshaugs minne.

 

Norges Samemisjon

Odd Eivind Høyvik