Minnemarkering om Paul Pedersen

Fredag 29. september la Norges Samemisjon ned krans foran minnesmerket etter Paul Pedersen i Orkdal. Bare dager før var steinen overgrodd og uleselig. Pioneren i sørsamisk område var glemt, men ble heldigvis gjenoppdaget noen uker før 100-årsdagen for hans død.

Den 29. september 2017 var det 100 år siden Paul Pedersen døde, bare 38 år gammel. I 1906 startet Trondhjem Indremisjonskrets opp arbeid blant samer i Trøndelag og på Helgeland med Paul pedersen som emissær. I 1911 overtok Norsk Finnemisjon dette arbeidet, og Pedersen fulgte med. Han oppsøkte samene der de bodde og forkynte Guds ord  gammer, på gårder og etterhvert på stevner.

 

Hans venner blant samene reiste ham en minnestøtte i 1920. Da var det bortimot 100 mennesker samlet. Til minnemarkeringen den 29 september var det møtt fram 12 personer. Det ble holdt en kort minnetale ved Øyvind Fonn og stod for kransenedlegging. Markeringen ble avsluttet med sang av Sverre Solberg. Det ble så invitert til misjonsmøte på Orkanger bedehus med andakt, sang og mer informasjon om Paul Pedersen.