Landsmøte i Stavanger 22.–25. juni

Landsmøtet tilbyr et variert stevneopplegg. I tillegg til forhandlingsmøter blir det samlinger og aktiviteter for både barn, unge og voksne.

Sted: Solborg Folkehøgskole, Tjensvollveien 44.

Tema: Jesus er veien sannheten og livet.

Torsdag 22. juni

15.00               Åpningsmøte. Tale ved Odd Eivind Høyvik

16.00               Kaffe

16.30–18.30     Forhandlinger

19.00               Kveldsmat

20.00               Nordkalott-kveld ved Nils Borge Teigen, Svetlana Sedneva og Marit Gundersen

22.00               Kaffe, uformelt

Fredag 23. juni                                   

09.00               Bibeltime ved Kristian Fagerli                         

10.15               Kaffe

10.30–12.50     Forhandlinger

13.00               Lunch

14.00               Busstur, utflukt

18.30 (ca)        Nordlys-kveld m/grilling. Tale ved Ole Martin Brennsæter

22.00               Ungdomsmøte. Andakt ved Sigmund Fjære

Lørdag 24. juni

09.00               Bibeltime ved Kristian Fagerli

10.30–11.50     Forhandlinger

12.00               Lunch

13.00–15.00     Forhandlinger

15.00–15.15     Kaffe

15.15–16.45     Forhandlinger

18.00               Festmiddag m/kaffe

20.00               Misjonsfest. Tale ved Ove Aksnes. Sang ved gruppa Fyrlyktene

Kaffe og kaker

22. 15              Ungdomsmøte. Andakt ved Ole Martin Brennsæter.

Søndag 25 Juni      

11.00               Avslutningsmøte. Tale ved Kristian Fagerli. Sang ved Frode Hegle m.fl.

14.00               Middag m/kaffe. Avreise

 

 

 

Velkommen til å delta på enkeltmøter! Måltider må bestilles en dag i forveien. Ta kontakt på 47 46 73 72.

 

Se brosjyren under for nærmere info.

 

  • Velkommen til dager med fornyelse og inspirasjon!
  • Bures boahtin ođasmahtti ja movttidahtti beivviide!
  • Buorisboahtem arvusmahttem ja ådåstuhttem biejvijda!
  • Buerie båeteme biejjide orrestimmine jïh skraejrine!