Landsmøte i Norges Samemisjon i Alta 2. - 5. juli 2020

Landsmøtet i 2020 blir holdt på Alta Folkehøgskole i dagene 2. til 5. juli 2020.
Velkommen til landsmøte i nord med lyse netter og midnattssol!

I. Landsmøtets oppgaver

Landsmøtet behandler det framlagte regnskap og treårsmelding, samt andre saker som legges fram for det.

Alle saker som skal behandles på Landsmøtet skal være sendt til kretsene og Finnmarksutvalget minst 8 uker før møtet. Landsmøtet avgjør med 2/3 flertall om forslag som er kommet inn senere, skal behandles.

Landsmøtet velger landsstyrerepresentanter fra kretsene og representanter fra de samiske distrikter ved skriftlig avstemning; formann ved særskilt valg.

 

II. Stemmerett ved landsmøtet:

Følgende har stemmerett ved landsmøtet:

a.          2 utsendinger fra hver misjonsforening.

b.          2 utsendinger valgt av forsamlingen på registrerte møteplasser i de samiske områder.

c.          1 utsending fra hvert bøsselag.

d.          1 utsending fra hvert barne- og ungdomsråd.

e.          2 utsendinger fra hvert kretsstyre.

f.           3 utsendinger valgt av Finnmarksutvalget.

g.          1. vararepresentant for arbeidernes representant i landsstyret.

h.          Landsstyrets medlemmer.

i.           Registrerte støttekontakter.

j.           Alle enkeltmedlemmer i NSM (*)

 

(*) Enkeltmedlemmene oppnår stemmerett først etter minst ett års enkeltmedlemskap

  • Publisert