Landsmøte i Norges Samemisjon i Alta 2. - 5. juli 2020 avlyst

NORGES SAMEMISJON`S LANDSMØTE ER UTSATT
På grunn av den usikre og uavklarte situasjonen i forbindelse med koronaviruset, har Landsstyret utsatt sommerens Landsmøte på ubestemt tid.
Ny innkalling til Landsmøte blir utsendt når situasjonen tillater det.

Kretsene bes likevel om å komme med sine forslag til kandidater til nytt Landsstyre, ny formannskandidat, treårsmelding samt evt. andre saker til behandling for å ha dette klart til det utsatte Landsmøtet.

Mvh. Landsstyret for Norges Samemisjon


I. Landsmøtets oppgaver

Landsmøtet behandler det framlagte regnskap og treårsmelding, samt andre saker som legges fram for det.

Alle saker som skal behandles på Landsmøtet skal være sendt til kretsene og Finnmarksutvalget minst 8 uker før møtet. Landsmøtet avgjør med 2/3 flertall om forslag som er kommet inn senere, skal behandles.

Landsmøtet velger landsstyrerepresentanter fra kretsene og representanter fra de samiske distrikter ved skriftlig avstemning; formann ved særskilt valg.

 

II. Stemmerett ved landsmøtet:

Følgende har stemmerett ved landsmøtet:

a.          2 utsendinger fra hver misjonsforening.

b.          2 utsendinger valgt av forsamlingen på registrerte møteplasser i de samiske områder.

c.          1 utsending fra hvert bøsselag.

d.          1 utsending fra hvert barne- og ungdomsråd.

e.          2 utsendinger fra hvert kretsstyre.

f.           3 utsendinger valgt av Finnmarksutvalget.

g.          1. vararepresentant for arbeidernes representant i landsstyret.

h.          Landsstyrets medlemmer.

i.           Registrerte støttekontakter.

j.           Alle enkeltmedlemmer i NSM (*)

 

(*) Enkeltmedlemmene oppnår stemmerett først etter minst ett års enkeltmedlemskap

  • Publisert