Læhkoeh biejjine!

Lihkku beivviin (nordsamisk)! Vuorbbe biejvijn! (lulesamisk), Læhkoeh biejjine! (sørsamisk).

I dag, 6. februar 2023, gratulerer Norges Samemisjon alle samer med samefolkets dag! Vi ber om Guds velsignelse over det samiske folket.

  • Oppdatert