Kola-arbeidet på Visjon Norge

I dag, torsdag 16. november, blir Norges Samemisjon intervjuet om sitt arbeid i Russland.

OPPDATERING: Innslaget på Visjon Norge kommer ca. kl. 12.05 i dag!

 

Programposten "Midt på dagen" sendes på TV-kanalen Visjon Norge fra kl. 12.00 til 14.00. Torsdag 16. november forteller generalsekretær Torbjørn Bjorvatn om Norges Samemisjon sitt arbeid på Kola-halvøya i Russland. Det er litt usikkert nøyaktig når innslaget kommer, men det planlegges i dette tidsrommet.

 

Gjennom samarbeidskirka, Den ingermanlandske evangelisk-lutherske kirke, støtter Norges Samemisjon forkynnende og diakonalt arbeid i Nordvest-Russland, i grenseområdene til Norge. Samemisjonen har et særlig fokus på den samiske befolkningen på Kola-halvøya. 

 

Du kan følge Visjon Norge på fjernsyn eller direkte på nettet: https://visjonnorge.com/nor/live/

  • Oppdatert