Kalviknes vikarierer som landsstyreformann

Nestformann i landsstyret, Stein Ingvar Kalviknes, tar ansvar som landsstyreformann i perioden Jon Teigen er sykmeldt.

- Ikke  vær redd for å ta kontakt hvis det er noe dere vil snakke om, sier Kalviknes. Han har mobilnummer: 40 40 16 77 og epostadresse: skalviknes ymail.com  

 

- Jeg vil be dere som leser dette å være med på å slå en bønnering rundt vår kjære styreleder, daglige leder og broder i Herren. La oss be Gud gripe inn i sin nåde, gi han den styrke han trenger og gjøre han frisk igjen. Vårt håp er at Jon fortsatt ved Guds nåde skal få være den sprudlende og inspirerende lederen vi trenger i misjonen fremover. Slik jeg ser det, trenger vi hans gode lederegenskaper både i de mellommenneskelige saker som skal løses og den åndelige tjenesten vi er kalt til å fullføre i Guds rike, sier Kalviknes.

 

I tillegg til arbeidet med å vikariere som landsstyreformann er Stein Ingvar Kalviknes nestformann i styret i region Sør-Vest. I påvente av at ny regionssekretær blir ansatt, vil  Kalviknes og Karin Bjørsvik Dahlstrøm arbeide med reiserute for frivillige forkynnere i regionen.

 

Noen gode nyheter

Samtidig kommer det også gode nyheter. Arbeidet med å ansette regionsledere går fremover.

 

Øyvind Fonn har nå sagt ja og bekreftet at han blir regionleder for Trøndelag og Østlandet, dvs for Nordland, Trøndelag og Østlands-fylkene. Han begynner i 50 % stilling 1. febr. og 100 % stilling fra 1. august 2022.

 

Vidar Nes Mygland har og sagt ja og bekreftet at han går inn i stillingen som regionleder for Vestlandet, det vil si Hordaland og Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. Han begynner i 100 % stilling 1. febr. 2022.

 

De vil begge bli nærmere presentert i Samenes Venn.

 

- Vi har dessverre ikke lykkes med å få ny regionleder for Rogaland og Agder. Håper dere vil være med å be om at Gud må legge kallet og ansvaret for denne oppgaven innover en, slik at vi kan få en regionleder også her, forteller Kalviknes.

 

- La oss omslutte alle våre nye medarbeiderne og familier med bønn, omsorg og kjærlighet. Det gjelder også vår nye generalsekretær Bjarne Gustad og vår nye misjonssekretær Inger Anna Gaup Gustad. La oss be om at Gud må åpne en dør for en rik virksomhet i misjonens tjeneste. Glem heller ikke dem som allerede står i ulike og viktige oppgaver i misjonen, for å være med å utbre evangeliet i nord, sør og på Kolahalvøya. La oss stå sammen og be Herren om nåde og kraft til å få formidlet de bibelske sannheter til frelse og tjeneste, slik at Guds rike fortsatt får vokse i Norge og på Kolahalvøya og like til jordens ende.

 

Lysere økonomisk

Etter mange vanskelige år økonomisk i NSM ser det lysere ut for året 2021.

 

- Full oversikt har vi ikke før vi får vite hva som har kommet inn i slutten av året. Dette vil vi informere om så snart det er klart, sier Kalviknes og legger til:

 

- Vi har stor grunn til å takke Herren for enda et nådeår. Be Herren legge kallet og ansvaret innover enda flere til å være med i misjonstjenesten fremover. Går det slik LS har lagt planer for, får vi i NSM en medarbeiderstab på 10 personer i løpet av 2022; 7 års verk som skal lønnes. Dette gir oss store muligheter til å øke møtevirksomheten slik at enda flere kan få høre Guds ord, få informasjon om arbeidet og videreføre de diakonale oppgavene på Kolahalvøya. Vi håper derfor at både gamle og nye misjonsvenner vil stå sammen med oss i bønne- og givertjenesten i 2022.

Når en nå ser tilbake på året 2021, går takken først og fremst til Herren som betrodde oss den nåde å få være med i den viktige tjenesten Han har gitt oss i Samemisjonen.

  • Oppdatert