Julestemning og møter på Kola

I midten av desember var et team på rundreise på Kolahalvøya. Både landskap, bybilde og arbeidet i forsamlingene bar preg av at jula nærmet seg.

Mangeårig predikant i Kola-arbeidet, Kurt Olsen, hadde i anledning sin planlagte reise i desember, invitert misjonsinteresserte til å være med på denne turen. Tilsammen ble de et team på fem personer som tok del i forkynnelse, husbesøk, fotografering, filming og matpakkeutdeling. Til sammen ble det ni møter, fire husbesøk og to institusjonsbesøk i løpet av en uke.

 

Mørketidas vinterlandskap og et desemberpreget bybilde minnet om at julehøytiden nærmet seg. Også i Den lutherske kirken i Murmansk ble det julestemning når russiske og norske ungdommer var sammen om å pynte juletreet.

 

Innkjøp av varer til vanskeligstilte familier, er en kjærkommen støtte når foreldre i huset vil lage en god jul for seg og sine.

 

På alle stedene hvor det ble holdt møter – Murmansk, Revda, Lovozero, Kandalaksha og Olenegorsk – delte teamet ut gaver som en julehilsen fra Samemisjonen. Og på alle møtene ble det også sunget julesanger som for eksempel: «Nå tennes tusen julelys, det stråler rundt vår jord.»

 

NORGES SAMEMISJON VIL MED DETTE MISJONSGLIMTET ØNSKE ALLE SINE STØTTESPILLERE EN VELSIGNET JULEHØYTID OG ET GODT NYTT ÅR!

 

«Til hvert et fattig hjerte send
Et lysstreif i fra sky,
Så finner det den rette vei,
og blir det jul på ny.»

  • Publisert