Innstramming i 2024

Norges Samemisjon går med underskudd. Landsstyret har vedtatt en sparepakke.

Landsstyret ser med stort alvor på den økonomiske situasjonen til Norges Samemisjon. Per 30. november i år var underskuddet 2,4 millioner kroner.

 

Da landsstyret var samlet 1. desember 2023, vedtok man flere vidtrekkende tiltak,  blant annet oppsigelser og driftskutt. Ved inngangen til 2025 er målet å ha på plass en driftsmodell som skal gi et vesentlig lavere årlig underskudd. Landsstyret vil imidlertid følge utviklingen nøye. Ytterligere økonomitiltak kan bli påkrevd i 2024.

 

De urovekkende regnskapstallene kommer samtidig som Norges Samemisjon driver bedre i Finnmark og Troms enn på flere tiår. Norges Samemisjon opplever også at det er stort behov og stor etterspørsel etter misjonens folk - til å forkynne Guds ord og besøke mennesker i hjemmene.

 

En nærmere forklaring av driftsresultatet til og med oktober: Per 31. oktober 2023 viste driftsresultatet et underskudd på 2,1 millioner kroner. Tendensen i regnskapet gjennom året var fallende. På samme tid i 2022 var driftsresultatet ca. kr 100 000 i pluss. Utgiftene per oktober 2023 lå stabilt på samme nivå som året før (personalutgifter opp ca. kr. 400 000; andre utgifter tilsvarende ned). Driftsunderskuddet per oktober 2023 skyldtes derfor lavere inntekter. Mens kollekter fra møter holdt seg godt (ca. kr 575 000), gikk øvrige gaver ned med ca. kr 150 000 (til ca. kr. 1 million). Den store forskjellen skyldes likevel store ekstraordinære inntekter i 2022. Disse kan man ikke regne med som faste inntekter hvert år. Derfor er det nødvendig å stramme inn.

  • Oppdatert