Hovedkontoret i Tromsø flyttet til Stakkevollveien 25 A

Vi har nå flyttet hovedkontoret til nye lokaliteter i 2. etg på Stakkevollveien 25 A.
Flytting til de nye lokalitetene er et av mange grep for å redusere utgiftene i forbindelse med omstillingsarbeidet som pågår.

  • Publisert