Dato og sted for fortsettelse av vinterstevnet

Vinterstevnet fortsette med møter følgende steder:

 

  • Tirsdag 9. kl. 19.00: Kautokeino kirke    
  • Onsdag 9. kl. 12.00: Mieron grendehus
  • Onsdag 9. kl. 18.00: Maze kirke
  • Torsdag 10. kl. 12.00: Lutherske kirke Kautokeino
  • Torsdag 10. kl. 18.00: Lahpoluoppal kapell
  • Fredag 11. kl. 12.00: Maze kirke
  • Fredag 11. kl. 18.00: Lutherske kirke Kautokeino
  • Lørdag 12. kl. 12.00: Lahpoluoppal kapell

 

Aslak Anders Siri fra Den luthersk læstadianske menighet og Anders M. Sokki taler på møtene. Radio DSF har både direkte overføringer og møteopptak hver dag under stevnet. Det er Nils Borge Teigen og en gruppe elever fra Fjellheim Bibelskole som deltar på mye av radiosendingene.

  • Oppdatert