Bøye Vigdal til minne

Norges Samemisjon har gjennom Bøye Vigdals bortgang mistet en kjær og engasjert medarbeider gjennom mange, mange år. Etter lang tids kamp mot alvorlig sykdom, la han den 29. juli ned vandringsstaven, 75 år gammel. Vi gjengir her et minneord ført i pennen av tidligere daglig leder i Samemisjonen, Roald Gundersen.

Bøye Johannes Vigdal.
Bøye Johannes Vigdal.

En bauta i Samemisjonen er gått bort!

Bøye Vigdal sovnet stille inn den 29. juli med sine kjære til stede.

 

Bøye var ansatt i Samemisjonen i Finnmark i tiden 1973-78, etter sitt eget utsagn, som altmuligmann. Der traff han sin kjære Anne Grete, som arbeidet på Samemisjonens sykestue i Karasjok. Bøye ble snart kalt som forkynner da han hadde nådegaver til dette. Tida i Finnmark tente en ekstra gnist og nød for det samiske folket.

 

Da Bøye og Anne Grete kom sørover, ble de aktive i Samemisjonen i Rolvsøy. Foreningen i Rolvsøy feiret 100-årsjubileum 6. mars 2020, og kretsen har bidratt mye gjennom denne tida både økonomisk og med menneskelige ressurser for hovedorganisasjonen.

 

Bøye satt også i Oslo og Romerike kretsstyre i en årrekke, flere år som leder. Og han reiste titt og ofte til Finnmark både som forkynner og på dugnadsarbeid. Han var helt til det siste særlig opptatt av at den yngre samiske generasjonen måtte få et møte med Jesus.

 

Bøye Vigdal satt to perioder, til sammen 6 år, som styremedlem i landsstyret og som nestformann en del av tida. Han gikk ut av landsstyret høsten 2020.

 

Jeg minnes Bøye med stor takknemmelighet. Det var en berikelse for meg at våre veier krysset. Slik jeg lærte Bøye å kjenne, så var nåden i Kristus hans hjertets hvilested. Han hadde et brennende hjerte for at andre skulle bli frelst og han levde selv et liv til etterfølgelse.

 

Han var vennlig, en god støtter og oppmuntrer når ting ble utfordrende. Meningene hans bar preg av klokskap og erfaringer både fra lokalt plan og i landssammenheng i organisasjonen. Han var en banebryter og nytenkende. Når Bøye ga sitt samtykke og støtte, men også når han pekte en annen retning, hadde han saklige og veloverveide argumenter for det. Dette ga en trygghet og tillit til hans vurderinger.

 

I landsstyret ble han lyttet til. Han var opptatt av at ansatte og frivillige skulle få en fellesskapsfølelse og dra i samme retning. Han ville at Samemisjonen skulle være en bibeltro og tydelig motstemme mot tidsåndens liberale strømninger.

 

Bøye brukte stort sett sitt voksne liv i misjonens tjeneste. Og Anne Grete var hans gode støtte og medhjelper i alle disse årene. Han har nå fullendt livsløpet og er kommet hjem til Herren.

 

Vi takker Herren for tjenesten som Bøye Vigdal utførte i Samemisjonen og lyser fred over Bøyes minne!

                           Roald Gundersen, tidligere daglig leder i Norges Samemisjon

 

  • Oppdatert