Bjarne Gustad blir landsforkynner med base i Finnmark

Generalsekretæren ønsker å bruke mer tid på forkynnelse.

På sitt møte i Kautokeino 23. september innvilget landsstyret generalsekretær Bjarne Gustad sitt ønske om å gå over i en forkynnerstilling. Bjarne Gustad skal nå være landsforkynner med base i Finnmark. Det gir ham bedre tid til å virke blant det samiske folk og også til å formidle misjonsinformasjon gjennom besøk i kretsene.

 

Allerede i juni ble landsmøtet i Ålesund orientert om det forestående skiftet. Riktignok skjer overgangen til ny stilling tidligere enn tenkt, men både Bjarne og landsstyret er enige om at alt ligger til rette for et bytte nå. Formelt skjer overgangen til ny stilling 1. oktober.

 

I tråd med planen som ble lagt fram på landsmøtet, trer landsstyreformann Torbjørn Bjorvatn inn som generalsekretær fra samme dato. Ny landsstyreformann er Stein Ingvar Kalviknes.

  • Oppdatert