AVLYST - Rådsmøte i Norges Samemisjon 13. mars 2020

Rådsmøte i Samemisjonen finner sted på Scandic Gardermoen fredag den 13. mars 2020.
utsendingene er velkommen til møte torsdag den 12. mars. Planen er å ha et felles forberedende samtaler fra kl. 19:00.

Rådsmøtet består av følgende representanter:

-       Landsstyrets medlemmer

-       Kretsformennene og kretssekretærene i NSM med nestformennene i kretsene som 

         vararepresentanter

-        Formann i Finnmarksutvalget

-       1. vararepresentant for arbeidernes representant i landsstyret.

 

Landsstyret har vedtatt at også varamedlemmene til landsstyret innkalles til møtet.

Hovedsaken som skal behandles er omstillingsarbeidet som pågår i organisasjonen.

 

Innkalling med saksliste vil bli sendt i god tid før møtet.

  • Publisert