2,4 millioner i underskudd

Etter to gode år ble 2023 en økonomisk nedtur for Norges Samemisjon.

Nå er årsregnskapet for 2023 klart. Det er dyster lesning for alle misjonsinteresserte. I 2023 ble Norges Samemisjons underskudd på nærmere 2,4 millioner kroner. Dette står i kontrast til de to foregående årene.

Årsaker

Regnskapsåret 2021 gav et overskudd på 100 000 kroner. I 2022 ble driftsresultatet minus 200 000 kroner. Men fjoråret var helsvart. Inntektene var nesten 2,4 millioner kroner for små til å dekke utgiftene. Noen viktige årsaker var at misjonen i 2021 og 2022 hadde store ekstraordinære inntekter, f.eks. testamentariske gaver og en stor éngangs tilbakebetaling fra en pensjonsordning. Dessuten slo kostnadene ved oppbemanninga ut for fullt i regnskapsåret 2023.

Kraftige tiltak

Allerede høsten 2022 så landsstyret hvilken vei det bar. Kraftige tiltak ble satt i verk. Medarbeidere i sør ble sagt opp. Administrasjon og regnskap ble saumfart for å finne muligheter for innsparing. 

Årvåken

Selv om det er fint at Guds ord forkynnes i nord og i sør, er det sterkt ønskelig at misjonen på sikt driver i balanse - eller i det minste med så små underskudd som mulig. Norges Samemisjon har fortsatt verdier å tære på, men midlene er ikke ubegrensede. Landsstyret vil derfor fortsette å holde et årvåkent øye med kostnadene.

Prioriteringer

Dårlig økonomi betyr prioriteringer. Det medfører at Norges Samemisjon framover får færre årsverk i sør. Men man forsøker foreløpig å opprettholde stillingene i nord - i Sameland. Dette er også i tråd med organisasjonens formålsparagraf.

  • Oppdatert