Testamentarisk gave

Testamentariske gaver tilfaller enkelte år Norges Samemisjon. Vi kjenner på både takknemlighet og ærbødighet når vi mottar slike gaver der mennesker, etter nøye vurdering og prioritering, har valgt å tilgodese noe av arven til våre formål.

Hvordan sette opp et testamente og hvor mye kan man testamentere bort?

Ønsker man å fordele noe av arven etter seg til en organisasjon, må det skrives et testamente. I arveloven er det tydelige føringer som sikrer en viss fordeling i forhold til ektefelle og/eller livsarvinger. Snakk gjerne med dine arvinger om oppsett av et  testament. Det er ikke noe krav om å bruke jurister, men de kan bistå med det formelle. Hovedkontoret kan også kontaktes for råd.

 

Forøvrig henviser vi til ressursen og nettstedet testamente.no for utførlig informasjon om oppsett og beløpets størrelse.