Takkebrev til givere

Vi skulle gjerne sendt takkebrev til alle våre givere, men på grunn av kapasiteten ved hovedkontoret, blir givere av større beløp prioritert. Hver enkelt gave og giver er til glede for oss, men for at de som har overført en større sum, skal vite at midlene er kommet frem, sendes en særskilt hilsen til disse.