Skattefradrag på gaver til hovedkontoen

I henhold til Skatteloven § 6-50 gis det fradrag for pengegave til visse frivillige organisasjoner, deriblant Norges Samemisjon. Dersom givere har oppgitt sitt fødselsnummer til vårt hovedkontor, vil man ved årets slutt få tilsendt en oppgave over mottatt gavebeløp.

Bruk hovedkontoen 3000.15.18530 dersom du ønsker registret din gave med skattefradrag

Alle gaver til hovekontoen der man kan identifisere giveren, blir registrert som grunnlag skattefradrag dersom man også kjenner personens fødselsnummer.

 

Minstebeløpet man kan få fradrag for, er kr 500, og maksimumsbeløpet (for 2018) er kr 40.000 (totalt pr skatteyter). Fradraget er på inntil 25 %.

 

Man kan i utgangspunktet få fradrag på alle personlige gaver til Norges Samemisjon, også det som gis til leirstedene og til Radio DSF. Dersom gaver gitt til ulike krets- og leirstedskontoer, skal registreres som tellende for skattefradrag, må kretsansatte rapportere til hovedkontoret i Tromsø hva som er kommet inn lokalt. Her er det varierende praksis grunnet ulik kapasitet på de lokale kontorene.

 

Vil du være sikker på at din gave blir registrert og tatt med i grunnlaget for skattefradrag, bør du overføre gaven til hovedkontoen.

 

Ved årets slutt får man tilsendt en årsoppgave over hvor mye som er mottatt av Norges Samemisjon, og hvor mye som er fradragsberettiget, og en beskjed om at dette blir forhåndsutfylt på selvangivelsen.

 

Viktig å innberette fødselsnummeret

En viktig betingelse for å få godskrevet fradragsmuligheter, er at du som giver har meldt inn ditt fødselsnummer, 11 siffer, til Norges Samemisjon. Ring eller send SMS til 40 82 01 60.