Registrering av gaver på kretsene

Alle gaver*som kommer fra privatpersoner og foreninger blir registrert på kretsene. Dette utføres enten ved vårt hovedkontor i Tromsø eller av regnskpsfører. På denne måten får man en oversikt over bidrag kommet inn fra det området av landet som en krets utgjør. (For gaver via Vipps, se høyre spalte.)

Kretsene ønsker at bidrag fra deres område skal være synlig i kretsregnskapene

Innbetalinger av gaver kan skje til vår hovedkonto, 3000.15.18530 eller til kretsene sine kontoer.

 

Ved kontoret i Tromsø eller hos regnskapsfører, blir gaver registrert på kretsene ut fra givernes postnummer. Med kretser mener vi de 7 kretsene, samt området Finnmark. Se oversikt her.

 

Innbetalinger direkte til kretsenes kontoer, blir selvsagt registrert på vedkommende krets.

 

Gaver innbetalt til leirstedene sine kontoer blir også registrert på kretser utfra giverens postnummer. Gaver til Radio DSF skjer til hovedkontoen, men må merkes "Radio DSF". Disse gavene blir også registrert som bidrag fra personer/foreninger tilhørende bestemte kretser.