Øremerkede gaver

Om du ønsker det, er det mulig å øremerke dine gaver til det prosjektet du brenner mest for. Merk din innbetaling med ønsket formål. Eks.: Evangeliserende arbeid i Finnmark eller på Kola. Hjelpearbeid på Kola, Media etc.