Bruk av giro

Utsendelse av giro skjer flere ganger for året fra vårt hovedkontor, der vi ber om en vinter-, sommer-, høst og julegave. Dette fungerer også som et "nyhetsbrev" der vi gir glimt fra arbeidet som støttes. For abonnenter av Samenes Venn kommer det også en giro for hvert nummer.
De fleste benytter nettbank ved innbetaling. Men noen sender fortsatt giro i konvolutt til sin bank.
Uansett innbetalingsmåte, gavene som gis på utsendte giroer er av stor betydning for gaveinnsamlingen.