Gi en gave

Norges Samemisjon mottar ingen statlig støtte og er helt avhengig av frivillige gaver. For den støtte vi mottar, kan vi fortsette å sende arbeidere til Finnmark, arrangere barneleir på leirstedene, forkynne Guds Ord i Murmansk, utøve diakoni på Kola og drifte vår tospråklige Radio DSF.
Norges Samemisjon vil takke alle som gir til vårt arbeid og dessuten føye til: Gud elsker en glad giver!

Ditt bidrag hjelper!

Dersom du ønsker tilsendt giroer eller vil ha informasjon om opprettelse av fast givertjeneste, send gjerne en e-post eller ring vårt hovedkontor i Tromsø. Vi kan også informere om andre måter å gi økonomisk støtte på. Bildet er fra gudstjeneste i Murmansk nov. 2017.

 

Kontakt oss!

Skriv navnet ditt her
Gyldig e-post du kan kontaktes på
Du kan òg oppgi et telefonnummer

Oppgi bokstaver/tall som du ser i feltet